broedertheolino.punt.nl
Laatste artikelen
Op 2 juni 2005 is Broeder Theolino Verharen niet meer wakker geworden. Uit de nalatenschap van mijn oom, staat hier nu een schoenendoos vól foto's uit zijn rijke leven als onderwijzer, sociaal werker, leider van orkesten en koren, voetbal, toneel, en zo voort. Inspirerend, betrokken, geduldig, joviaal, integer en ongelooflijk veelzijdig. En meer dan dit. Dat spreekt ook uit de foto's, zelfs uit de klassenfoto's. Het gaat in elk geval om de volgende periodes:
  • Canisiusschool te Helmond [1944-1948].
  • Schippersschool resp. St. Nicolaas Internaat te Rijckholt, Zevenaar en Nijmegen [1948-1955, 1960-1965]. Inclusief het SAO = Schippers Amusements Orkest, het botenbouwen plus optocht en andere buitenschoolse activiteiten, én de feestelijke inwijding van de toen nieuwe locatie te Nijmegen. Mogelijk ook andere festiviteiten: ik kan moeilijk plaatsen, welke hierbij horen en welke bij zijn eerste Haagse periode.
  • Carolusschool, Westeinde te Den Haag [1955-1960], met veel foto's van het CAJO = Carolus Amusements Jeugd Orkest.
  • Trappenhuis Den Haag [1959-1960, 1965-1969], ook van toneel- en/of operettevoorstellingen en van het 20-jarig bestaan.
  • Uit zijn 2e Haagse periode, kan ik veel foto's niet plaatsen. Naast het Trappenhuis, kunnen ze zijn van Canisiusschool Antonio Resi [1969-1971], LTS St. Bernulphus te Rijswijk [1971-1972], Salvatorschool te Wassenaar[1972-1973] en/of mogelijk iets in verband met Weimarstraat te Den Haag [1973-1981].
Ik ben Toos Spee, de oudste dochter van zijn jongste zus. En heb hier voornamelijk foto's van [zijn werk met en voor] de - toen - jeugd. Toch is het me vierkant onmogelijk om die vele vele afdrukken allemaal op korte termijn te scannen. Daarom is het mijn bedoeling om telkens een bij elkaar horende serie te plaatsen uit afwisselende periodes. Hopelijk lukt me eens per week een aflevering.
Zelf weet ik er weinig over, kan niet eens alle foto's thuisbrengen. Dus als u iets wilt voorzien van nadere gegevens, namen en verhalen, dan heel graag! Ik hoop dat dit log leidt tot wederzijds genoegen en al doende wellicht ook tot een passend eerbetoon aan mijn oom.
Lees meer...
Van Jan van Ingen ontving ik 2 foto's van zijn internaatstijd te Rijckholt. De ene - een erg leuke - is gemaakt door Broeder Valerianus. Op de andere staat deze broeder temidden van schipperskinderen, waaronder Jan zelf en zijn vriendje Theo Hol.
 Broeder Valerianus en Broeder Theolino kenden elkaar al van vóór hun samenwerking op het internaat: beide staan op de foto met het BBC-orkest, maart-april 1945 te Helmond [met de nummers 34 resp. 12]. Op de foto van alle broeders 1949 te Rijckholt, staan zij zelfs naast elkaar [achterste rij, 4 resp. 5 van links].
Van Broeder Valerianus kon ik op internet enkel vinden, dat hij geboren is als Adrianus Nederhof op 11 oktober 1915 te Schiedam en overleed op 83-jarige leeftijd op 12 december 1998. Een jaar waarin de FIC-site nog geen in memoria plaatste bij Deceased Brothers. Wel al een pasfoto. Uit de lijst van broeders door Broeder Bert van Rijn, hier beland via Jan van Ingen, maak ik op dat Broeder Valerianus ongeveer de gehele eerste Schippersschooltijd van mijn oom, eveneens aan het internaat verbonden was [de schooljaren 1948-'49 t/m. 1954-'55]. Al weet ik dus niet, hoeveel langer Broeder Valerianus daar heeft gewerkt. Noch waar misschien nog meer, dat beiden hebben samengewerkt. In elk geval nog in Zevenaar: Jan ontdekte Broeder Valerianus op een leuke foto uit de nalatenschap, die van het sneeuwballengevecht ca. 1951-'52 bij de kanovijver.
 
Wat Jan van Ingen zich verder over deze broeder nog herinnerde:
"Broeder Valerianus was een man die onmisbaar was op ons Internaat. Een harde brok met een klein hart. Hij was de klasbroeder van de derde klas. Het was een gezellige broeder, kon heel goed vertellen.en was erg begripvol en gevoelig.
Hij was voor de congregatie jaren in Indonesië. Daar kon hij heel boeiend over vertellen. Hij had ook een mooie houten kist met kleding uit dat land, die hij dan ons toonde. En er bij vertelde. Ook mochten wij die kleren weleens aantrekken en het de klas laten zien.
Met zijn basstem zong hij in ons zangkoor en wel de vierde stem dus bas.
Over die eerste foto die is gemaakt achter het klooster door broeder Valerianus: hij heeft mij die hoed opgezet."
 
Haast gelijktijdig met plaatsing van de genuanceerde bijdrage door Johnny de Baar [van het communieprentje], ontving ik van Jan van Ingen nóg een sfeervolle foto: van ... de kapel! Mét zangkoor. Maar ook de banken staan erop en zelfs de biechtstoelen annex bezemkast. Jullie allen er een goed virtueel verblijf gewenst.
Lees meer...
Wie wat bewaart, heeft wat ...
Bij toeval dat ik de hieronder beschreven bestanden nu weer tegenkwam. En tot mijn schaamte en schande, helemaal vergeten bleek te zijn ze te plaatsen. Bij deze alsnog. Mét dank aan het FIC-foto-archief voor het scannen en toemailen !!!
 
Wat ik uit dit archief ontving:
- Een prachtige actiefoto die hoogstwaarschijnlijk is van een optreden met het jeugd-parochiekoor De Zeesterren uit Hoek van Holland. Zie het Zeesterrenmapje in het foto-album alhier. Aan Broeder Theolino en de haardrachten e.d. te zien, was dit optreden vermoedelijk ergens tussen 1976 en 1981? In een [neo]gotische kerk met Paaskaars. Wie weet hier meer over?
- Drie foto's van 2 gelegenheden met het shantykoor Die Maeze Sanghers uit Rotterdam. Deze heb ik - alles verkleind - in een eigen fotomapje gedaan, aangevuld met 2 foto's die ikzelf nog bleek te hebben.
- Tenslotte keek ik tot mijn grote verrassing, mijn grootouders van moederszijde in de ogen: de ouders van Broeder Theolino, op hun paasbest in hun tuin achter Antoniusstraat 80 te Waalwijk [zijn geboortehuis]. Over deze foto wist zijn oudste zus me te vertellen, dat die genomen is op 13 april 1959 ter gelegenheid van hun 55-jarige huwelijk. Mijn oma hun moeder, was toen al ernstig ziek. Een botziekte waar ze ca. 8 maanden later aan overleed. Dit alles in hetzelfde jaar als dat Broeder Theolino er vanuit de schoolreisbus met klas 4 van de Carolusschool, een bliksembezoekje bracht.
 
Beide bovengenoemde koren heeft Broeder Theolino [mee] opgericht en jarenlang gedirigeerd. Ook bij optredens in het buitenland. Hij componeerde en arrangeerde tevens voor hen. Zelfs in het ErasmusMC eind februari 2005, dat hij in z'n ijldromen bezigwas met het mij zo herkenbare oplossen van daarmee gepaard gaande stemvoeringsproblematiek; wat hij als vanouds expressief kon navertellen bovendien.
In zijn laatste levensjaren is hij tot en met z'n laatste dag, van harte met 3 koren verbonden gebleven. Met name met deze twee. Waarvan hier dankzij het FIC-foto-archief, nu ook wat in beeld te zien is.
Lees meer...   (2 reacties)
De link 50 jaar internaat werkt al wat langer niet meer, deze site is opgeheven. De inhoud van die site bleek me echter [deels?] te zijn overgezet naar http://stnicolaasinternaat.hyves.nl/ [Gastenboek]. Ik ben geen Hyveslid noch [oud]leerling, kan er zelf dus nauwelijks in kijken. U wellicht wel? Daarom heb ik de oude link rechtsboven, vervangen door deze nieuwe.
 
Waarschijnlijk van de oorspronkelijke site dat ik indertijd een sterk verkleinde foto heb opgeslagen van toen CAJO, het schoolorkest van de Carolusschool uit Den Haag, in 1958-'59 op bezoek was bij het SAO, het schoolorkest van het schippersinternaat in Nijmegen. Fons Duijvestijn vertelt er hier over. In het CAJO-foto-albummapje zitten 4 foto's van deze happening, met de titel Concours. Deze zat daar echter niet bij.
Het plaatje is indertijd geplaatst door Wim Van Look, waarschijnlijk oud-internaatspupil. Liever had ik zijn toestemming gehad voor bijplaatsing in mijn mapje, maar ik weet niet hoe hem te bereiken. Al lijkt het me geen groot bezwaar, gezien de verkleining.
Evengoed leuk te weten, dat deze ontmoeting blijkbaar ook op de Schippersschool indruk heeft gemaakt en in herinnering bleef. Anders zou Wim van Look denkelijk dit fotootje ca. 2006 niet op die site gezet gehad hebben. Misschien zijn zelfs alle 5 foto's gemaakt door iemand van het internaat?
Lees meer...

Hier beschreef ik het groene album van Broeder Theolino met haar inhoud. Daarin worden 3 toneelgebeurtenissen met name genoemd:

- Perlefine "naast muziek ook toneel"

- Prinses Amalia "operette met CAJO-orkestbak"

- 20 jaar Trappenhuis "dus ook toneel - aards en hemels"

Bij elke benaming zitten 2 à 3 foto's geplakt. In de doos zaten er echter veel meer die hierbij moeten horen. Alleen: wat hoort hoe bij welke titel???

De spelers op de drie Trappenhuisfoto's zijn ouder, mede waardoor deze te onderkennen waren als horende bij elkaar. De andere foto's echter, leveren één grote puzzel op.

Wat ik zie, is dat er bij de betitelingen Perlefine en Amalia, sprake is van twee verschillende decors en kostumeringen. Gezien de toneelrand: beide op dezelfde locatie. Die zich in Den Haag bevond, in de aanpalende ULO-school, afgaande op bijschriften en op de geplaatste en besproken voorstelling van de Carolusschool.
 

Het decor van Perlefine is een groot doek met vogelsilhouetten en zee. De hoofdrolspelers lijken vissers te zijn, maar er is ook een prachtige foto bij van twee hofjonkers in pruikentijdkostuum.

Op de foto waar "Prinses Amalia" bijgeschreven staat, zie ik als decor: pilaren, achter op een fraai gedecoreerde console. Blijkbaar hebben we hier te maken met een paleis. Achter op deze foto [van de slotscène?] uit het album, staat met blauwe balpen in het handschrift van Broeder Theolino: Prinses Amalia 1958. Een datering die inderdaad een optreden van de Carolusschool te Den Haag betekent. Zij 't een andere voorstelling dan de hierboven aangehaalde. Optredende groepen in verband met dit decor:

- minstens 9 kabouters [opperkabouter inbegrepen]

- minstens 10 mariniers

- 10 spelers met berenmutsen op, een geweer in de hand, ook verder de indruk wekkend van een militaire rol te vervullen

- 8 spelers met een donkere baret op en cape om over een wit pak met lichtgetint vestje, mogelijk koninklijke raadslieden

Er zijn echter ook andere rollen te herkennen. Prinses Amalia zelf uiteraard, mét haar aanstaande: eind goed al goed, zo te zien. De koningin. Twee hoge militairen of paleiswachten of iets dergelijks. Een figuur met eenzelfde degen in de hand als de mariniers, mogelijk een cavalerist?

 

Als dit zo duidelijk is, wat is dan het probleem?, zou je denken. Nou, méér dan een:

Op diverse foto's zie je een groep of speler voor enkel een lichtgetint gordijn te staan. Oftewel: heel goed kijken, vaak met loep, of je personages en/of details eenduidig herkent op de slotscène-foto's. Hierdoor heb ik uiteindelijk alle foto's voor het gordijn, met die ene foto in het album in verband kunnen brengen.

Er komt een foto uit de doos - nr. 33 - die onmiskenbaar genomen is in dit decor, maar de speler is anders gekostumeerd én komt - in deze kostumering althans - niet [herkenbaar] voor op de Amalia-slotscènefoto's. Toch lijkt het om een sleutelscène te gaan: deze page of prins of dergelijke, houdt een halsketting op, samen met iets dat een hanger of vergrootglas zou kunnen zijn. Zou het hier misschien de concurrent betreffen van de op de finalefoto's vermoedelijk aanstaande van de prinses?

Mij het grootste raadsel: alle foto's die ik met Prinses Amalia en Perlefine in verband kon brengen, zijn mat afgedrukt met recht wit randje. Op een enkele na, alle met briefkaartbelijning op de achterkant. Er zit echter een kleiner formaat glansfoto bij met niets op de achterkant, ook geen groene kleurpotloodcijfers zoals op de meeste andere. Op deze foto zie je wat qua decor én kostumering, óók een uitvoering van Prinses Amalia lijkt te zijn. Echter: veel details wijken af! Niet de pilaren achter en het schild middenachter boven, die blijken exact identiek. Wel is de ingehangen gordijnstof donkerder en is de decoratie op de console heel anders. Zo ook lijken de kostuums op elkaar, maar zijn beslist niet hetzelfde. Bijvoorbeeld: gladde lichtergetinte hoge hoofddeksels in plaats van berenmutsen. Op de Carolusschool-Amalia zie je links op de finalefoto's een bekleed tafeltje met daarop een beker. Op deze die niet door mij thuis te brengen valt, zie je rechtsonder nog net een half soepbord staan [bij de rand op een kleed, waar achterop mogelijk een troon]. Zou deze foto kunnen zijn van een andere opvoering van hetzelfde toneelstuk? Prinses Amalia is immers - begreep ik van oudleerlingen - in 1964 ook op de Schippersschool op de planken gezet! Zou deze ene glansfoto dáárvan zijn? Maar dat achterdecor, hoe waarschijnlijk is 't dat dat van Den Haag in Nijmegen is beland? Zou 't zodoende gegaan kunnen zijn om een soortgelijke voorstelling en/of hergebruik van een decordeel in Den Haag, bv. 2e helft jaren '60 op het Trappenhuis? De voorzetneus aan het brilletje dat de figuur linksvoor opheeft, doet denken aan een datering in de jaren '60. Wat echter zowel schippersschool als Trappenhuis betekenen kan. Wat ook opgaat voor de planken vloer. Hier kom ik dus écht niet uit. Daarom plaats ik deze foto in het albummapje Onbekend. Wie kan hier meer over vertellen?
 

Ook info over het script is van harte welkom. De Amalia-serie geeft de indruk, dat 't een grootse en spannende voorstelling betreft. Met dit keer muziek zichtbaar! Niet alleen zie je op nr. 56 duidelijk dat er gezongen wordt. Op beide nummerlozen [die ik maar x en y heb gedoopt], zie je linksonder dan toch: een stukje CAJO! De orkestbak blijkt rechts pal voor het podium gerealiseerd te zijn. Ondanks de zwakke belichting van die hoek, zie je daar bladmuziek staan. Met wat moeite ontwaar je tevens het stemdeel van een snaarinstrument: een gitaar? Je ziet zelfs Cajonezen zitten! Op x vier, op y twee van hen. Schuin van achter, wat onscherp, zwakbelicht, dus moeilijk herkenbaar. Maar ze stáán erop :) .

De souffleursbak voor op het podium boven het trapje, bleek een onderscheidend element: op de Perlefine-foto van het hele toneel in het groene album, zie je die níet. Ook geen CAJO overigens, wel bloemen over de volle breedte, waarschijnlijk hortensia's. Uit dit soort details leid ik af, dat het in dit geval níet gaat om 2 verschillende decors bij eenzelfde voorstelling. Het leuke aan die souffleursbak op de Amalia-foto's vind ik: er zit echt iemand in! Met loep, zie je op nr. 56 een hand eruit steken en op nr. 39 niet alleen dat, maar ook de andere hand die een papier vasthoudt. De bak wordt iets omhooggehouden door een latje, blijkbaar was de souffleur lang, anders was die tweede hand onzichtbaar geweest. Mogelijk Broeder Theolino zelf? Alleen: wie dirigeerde in dat geval dan CAJO?

 

De volgorde van de mapjes in Fotoalbum kan ik niet meer veranderen: dan zouden eerdere linken naar foto's niet meer werken. Ook kan ik geen mapjes in mapjes maken. Ik blijk zelfs niets te kunnen verplaatsen of updaten zonder dat bijbehorende reacties verloren gaan. Vandaar dat u een apart Prinses Amalia-mapje onderaan vindt in het fotoalbum. De Perlefine- en 20-jaar-Trappenhuisfoto's volgen hopelijk later nog 'ns. Maar de meeste resterenden van toneelvoorstellingen, kunt u nu zelf zien. Want die blijken me bij deze Amalia-voorstelling van de Carolusschool te horen. Is die inderdaad uit 1958, dan zou de eerder geplaatste - helaas nog steeds naamloze - voorstelling in 1959 op de planken zijn gezet.
 

Wie kan iets vertellen over deze toneelopvoeringen en wie weet wat van de raadsels erover oplossen? Speciaal die ene foto waar ik nauwelijks aanknopingspunten voor heb? Die is daar - zowel hieronder als onder de foto's of desnoods via de mail - van harte welkom mee!

Lees meer...

Oktober 2009 bleek de FIC-site gehackt. Dit is later nóg minstens 2x gebeurd. Met als gevolg dat je per keer, met de meeste browsers - ook na reparatie - maandenlang geen enkele pagina op die site kunt raadplegen.

Moge duidelijk zijn, dat FIC hier níet de aanstichter van is! Die site functioneert tegen hun wil als een tussenstation voor virusverspreiding. Waarbij ze telkens na ontdekking, de klus wacht van hoe dat kreng er weer af te krijgen. Ze hebben er zelf dus óók enkel last van.

Het gaat om een klein programmaatje dat onverlaten stiekem in de site hebben verstopt. De FIC-site geeft dat dan via bepaalde pagina's automatisch weer door aan bezoekers. Komt 't aldus op jouw computer terecht, dan kan je dat een hoop onheil aanrichten. Zoals dat die steeds slechter à niet meer functioneert, je al je gegevens kwijtraakt, of dergelijke. Of dat je er niets van merkt, maar dat wel stiekem je inlogcodes worden gejat [en daarmee bv. je bankrekening geplunderd]. Ook kan plots jouw computer aan het spammen slaan. Of ongemerkt dit programmaatje op zijn beurt gaan doorgeven, bv. aan je contacten tot en met aan ieder in je hele adresboek aan toe.

Op zich is het dus bepaald geen verkeerde zaak dat de meeste browsers je hiertegen beschermen. Ware 't niet, dat ze blijkbaar de site blijven blokkeren tot drie maanden na herstel.

Met Internet Explorer kun je wél op de FIC-site komen. Maar pas op: doe dit alleen als u een goede beveiliging op uw computer hebt! Een die in staat is om pagina's door te laten zónder virus, maar die mét virus blokkeert [en daarmee het bij u bezorgen van het virus, kan verhinderen]. Want ook al was de FIC-site ervoor weer schoon, hij is al meer dan eens opnieuw geïnfecteerd. Althans, jongstleden mei betrapte mijn beveiliging via Internet Explorer de waarschijnlijk derde infectie, een trojaan.

Lees meer...

8 maart 2010

Vandaag kwam hier een melding binnen over sexueel misbruik ook door broeders van FIC:

"Na al de vervelende dingen die nu boven water komen seksuele omgang met de kinderen door de broeders van ons internaat in zevenaar en rijkholt ik heb er last van ik heb het mee gemaakt ben ik de enige of zijn er meer jongens die betast zijn door de broeders ?

p.s ik ben nu 73 jaar ik denk er nog vaak aan"

Dit verdient meer aandacht dan ergens onder in een verloren hoekje. Het gaat om een ernstige misdaad met vaak grote gevolgen: omdat er niet alleen sprake is van een zedendelict, maar tevens gelijktijdig van machtsmisbruik.

Er zijn beslist ook FIC-broeders geweest die zich hier níet aan bezondigd hebben. Die wellicht nooit zoiets van een medebroeder hadden verwacht noch vermoed. Hen resp. hun nagedachtenis, zou ik niet willen laten lijden onder misdaden door anderen in hun gemeenschap. Maar dát er ook hier dergelijke wandaden plaatsvonden, staat voor mij buiten kijf. Vandaar mijn verzoek om enigszins aan te duiden om welke broeder[s] het gaat, als u als oud-internaatsgenoot zou willen reageren op bovenstaande vraag.

 

Op initiatief van bisschop van Luyn, vandaag voorzitter van de bisschoppenconferentie over dit onderwerp, is een onderzoek gestart via Hulp & Recht. Ik hoop oprecht dat hij aldus slaagt met getroffenen niet enkel excuses te geven, maar vooral ook genoegdoening. Waarbij strafrechtelijke verjaardheid geen rol speelt, begreep ik uit de berichten. Daartoe hier de betreffende adressen:
 

U kunt melding maken van seksueel misbruik op het e-mailadres, het telefoonnummer of het postadres van Hulp en Recht:

Landelijke R.K. Instelling Hulp en Recht

Telefoon          06 - 14 66 18 58

e-mail          beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl

Postadres        Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

Uw melding wordt steeds zo spoedig mogelijk beantwoord, en vertrouwelijk behandeld.

 

Naast de katholieke landelijke instelling Hulp & Recht is er ook een interkerkelijke voorziening:

Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties,

Landelijk Dienstencentrum Samen op Weg-kerken

Postbus 8505

3505 RM Utrecht

tel.: 030-8801477, e-mail: s.van.delden@sowkerken.nl

Meldpunt: IKON-pastoraat, tel.: 035-6215555

 


 

14 maart 2010

Wederom hier, dat deze reactie geplaatst werd:

"63 jaar geleden de broeders zijn al lang dood  wat heeft het dan voor zin om namen te noemen of  te gissen.

Een excuus van de kerk en er niet om heen draaien ook van kerkelijke leiding."

Zoals ik hierboven al zei: omdat een dergelijke veralgemenisering de indruk wekt, dat álle broeders zich overal hieraan bezondigd zouden hebben. Wat beslist niet waar kan zijn.

Uit mails en nieuws maak ik op, dat misbruik vooral plaatsvond binnen de beslotenheid van internaten. Juist vanwege die beslotenheid: met een bepaalde stelselmatigheid. Echter steeds door een beperkt aantal. De tot heden gevonden getuigenissen melden alle uitdrukkelijk, dat er minstens zo veel waren die hun roeping serieus namen. Dat deze de pupillen juist goed hebben gedaan. Niet dat dit de leiding aldaar, minder aansprakelijk maakt. Noch gepleegde misdrijven en hun gevolgen, kleiner.

Echter: erkenning hiervan, mag m.i. niet ten koste gaan van hen die geen enkele blaam treft. In dit geval FIC-broeders die zich oprecht, met alle toenmalige mogelijkheden, met hart en ziel hebben ingezet voor de toen jeugd. Een veralgemenisering doet hen het onrecht van een valselijke beschuldiging. Dit wekt namelijk de indruk dat ook zij zich vergrepen hebben of dergelijke, terwijl het tegendeel het geval is geweest. Smaad resp. laster, staan overigens eveneens genoemd in het wetboek van strafrecht. Het geeft dus ook juridisch - posthuum of niet - geen pas om de goeden onder de kwaden te laten lijden.

Ziehier het belang van enigszins aan te duiden - desgewenst via omschrijvingen met bijnamen of funkties - om wélke broeder[s] het gaat.
 

 

Van Hulp & Recht ontving ik 3 mogelijkheden in deze, die ik hier toevoeg bij wijze van service:

1. Ten behoeve van het onafhankelijke onderzoek onder leiding van de heer Deetman, kunt u uw klacht mailen naar onderzoekrk@gmail.com . Hulp & Recht doet dit niet voor u, opdat de vertrouwelijkheid van melding aan hen, gehandhaafd blijven kan.

2. Bij Hulp & Recht blijft u terechtkunnen voor individuele adviezen en bemiddeling, zowel als voor het indienen van klachten. Zie hierboven. E-mail: beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl , website www.hulpenrecht.nl

3. Bij de ordes/congregaties en bij de bisdommen waar het destijds gebeurde, zijn personen aangewezen die u willen helpen als u daar gehoor en erkenning vinden wilt.

Voor contact met religieuze ordes en congregaties (paters, fraters, zusters):

KNR Misbruikmelding

Postbus 111, 5201 AC Den Bosch

email:  misbruikmelding@knr.nl

Voor contact met diverse bisdommen:

Contacten Bisdommen

Postbus 13049, 3507 LA Utrecht

email: contactenbisdommen@hulpenrecht.nl 

Lees meer...
een glimlach om je mond
en je ogen die toch weten
wie mij het allerliefste was
die zal ik nooit vergeten
 
Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa Wil.
Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie momenten die wij samen hebben gehad
 

 
Bovenstaande tekst is van de rouwkaart van Wil Sas, mij gemaild door zijn dochter Jenny. Sinds 30 januari jl. is hij er opeens niet meer.
 
Bij het scannen en nabewerken van de CAJO-foto's - het door Broeder Theolino opgezette schoolorkest 1956-1960, St. Carolusschool Den Haag - vroeg ik mij steeds af: wat zou er muzikaal van deze jongens geworden zijn? Sinds 19 december 2007 heb ik daar antwoord op gekregen, van Wil Sas. Uit zijn mailbericht waarmee het toen begon:
"Het is al meer als een halve eeuw geleden dat ik op de Carolus school heb gezeten. Van leren bakte ik niet veel, mijn interesse was wel muziekmaken en in de vierde klas heb ik van Broeder Theolino gitaarles gekregen. In C.A.J.O  was  ik een van de oudste gitaristen. Later met Jan en Jan en Van Nunen een bandje gehad, daarna heb ik in verschillende rockbands gespeeld.
Op de foto van CAJO samen met o.a. Jan Jong, Jan de Kok, Willy Sas (nu Wil, gitaar), Hans Jansen en Theo Mulder (accordeon), vele blokfluiters, banjospelers van Nunen en de van Bette's, clarinet van Velzen. Hoe veel plezier er was met het optreden en ouderavonden en de tournees naar de schippersschool, KRO studio. Een leuke tijd om terug te zien en de foto’s, in een woord geweldig."
 
Met ditzelfde enthousiasme ging hij aan de slag om hernieuwde contacten te leggen met andere oud-CAJO-nezen. Vooral via Schoolbank had hij daar succes mee. Het bleek zich te ontwikkelen tot een heel project om zo veel mogelijk CAJO-gezichten van namen te voorzien. Later ook een aantal op voetbalfoto's, via contact met Jan Jong. Met veel plezier en voldoening "weer een puzzelstukje terug", "ben druk bezig en je ziet, aan alle kanten wordt eraan gewerkt, heerlijk", "Ik laat wel weer wat horen als ik wat meer weet en vooral doorgaaaaaaaan". En zo groeide dankzij hem, alles hier van de Carolusschool weer een heel stuk. Vooral CAJO natuurlijk!
Al doende, kom je nu eenmaal ook dingen tegen die zo leuk helemaal niet zijn. Zoals het overlijdensbericht van Hans Jansen. Ook dat Frits Laus er niet meer bleek te zijn, greep hem aan. En toen zat ik onthutst naar het berichtje te staren, dat hijzelf was heengegaan. "De zin van het leven bestaat uit het spoor dat je achterlaat" *). Ook in elkaars hart en herinnering! En daarmee in alle bijdragen hier.
Wil stuurde mij niet alleen mail over foto's en namen. Ook enkele muziekopnames sloot hij bij. Daarnaast ontving ik geregeld wat hij noemde "opkikkertjes". Meestal iets grappigs, altijd iets dat op een of andere manier met muziek te maken had: "muziek geneest, doet mensen goed". Hij begreep, hoe moeizaam me haast alles afgaat speciaal de laatste twee jaar. Die opkikkertjes, er ging daadwerkelijk geen keer voorbij zonder brede grijns mijnerzijds. Ook bij het zichzelf ontdekken op mijn CAJO-scans, zoals bv. blijft spreken uit zijn onderschrift van deze Binnenhof-foto.
Intussen bleef hij zoeken: "De jongens Betten laten mij niet los, de sigarenzaak bestaat niet meer onder Betten. Maar, als er zoveel zijn moeten ze wel verspreid zijn over deze aardbol", "Bette is nog niet getraceerd, maar ik blijf proberen. Iedereen noemde ze Bette en die broers of tweeling maar voornamen nee hé."
 
Ook na zijn lagereschooltijd is Wil Sas met muziek beziggebleven. Met name speelde hij in beatgroep NAX, "als slag zang en solo gitarist. Alleen zong ik niet meer zoals in CAJO het liedje van 'Johanna een meisje van zeventien jaren'." Vierkoppige band NAX had zo'n 70 nummers op het repertoire, van The Rolling Stones, BBKing, The Shadows, Cliff Richard, The Kinks, en vele andere. Klikt u op deze link**), dan kunt u - zij het als sterk verkleind bestand - van hemzelf horen wat er muzikaal van deze oud-CAJO-nees geworden is. Zijn NAX in 1965. For You.
 
*) bron: nagelaten verzamelde spreuken van mijn vader Jan Spee
**) Het blijft me ook na -tig pogingen, al maanden mislukken om dit muziekbestand hier afspeelbaar te krijgen. Ik wil echter niet nóg langer wachten met plaatsen van deze tekst. Hopelijk lukt het me ooit in de toekomst om alsnog de muziek toe te voegen!
Lees meer...
Meer Rijckholt-foto's! Opgeduikeld en beschikbaar gesteld door Jan van Ingen.
Dorpstraat Rijkholt http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408154&fgroep=19433#foto : hierop staat rechts het Dominicaner klooster waarin het schippersinternaat gevestigd is geweest. In de winter, met een beetje sneeuw; vermoedelijk een oude fotokaart.
Rijckholt voetballen jaren 1940 http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408155&fgroep=19433#foto : hierop ziet u zowel de jongens als 3 broeders in actie op een mooie voorjaarsdag. Jan schrijft hierover: "De speelplaats van de kinderen. Er staat een rij bomen, dat is de scheiding tussen de groten en de kleintjes. De kleintjes werden de piemen genoemd. Dat waren de kinderen van de eerste en tweede klas, van 8 tot 10 jaar. Waar dat woord piemen vandaan is gekomen, weet ik niet. Vanaf de derde tot de achtste klas waren de groten."
Die binnenplaats waar de voetbalfoto genomen werd, ziet u in eerdere omstandigheden op de foto van vóór 1942 met Mariabeeld en brevierende Dominicaan http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408156&fgroep=19433#foto . En later op de foto van de inwijding van het beeld http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408157&fgroep=19433#foto , "je ziet de harmonie van Rijckholt helemaal links, verder veel burgers van het dorp". Aan kleding en kapsels te zien, zou deze foto wel 'ns kunnen dateren uit de jaren '60. Er valt geen broeder op te ontdekken. Wel rechtsonder een pater Dominicaan. Misschien gaat het om herinwijding na terugplaatsing?
Zoals Jan zegt: deze foto's geven een mooie indruk van waar Broeder Theolino zijn werk heeft gedaan. Een aanwinst voor de al geplaatste documentatie uit mijn oom z'n Rijckholt-periode, met hartelijke dank aan Jan van Ingen.
 
Onlangs kreeg ik van mijn moeder, zijn jongste zus, een tweede doos mee uit de nalatenschap van Broeder Theolino. Waarin onder andere wat foto's, meest van zijn latere werk als koordirigent. Tot mijn verrassing, zat er ook een herinneringsprentje tussen: aan de plechtige H. Communie en de Vernieuwing van de Doopbeloften van Johnny de Baar, gedaan in de Kapel van het St. Nicolaas-internaat te Rijkholt, 27 mei 1948. Het portretje van Johnny op de voorzijde heb ik meteen ook maar toegevoegd [aan het mapje Rijckholt in het fotoalbum van dit log], http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408158&fgroep=19433#foto . En de volledige achterzijde, gedichtje inbegrepen http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=408159&fgroep=19433#foto .
Lees meer...
Hieronder kunt u genieten van wat Jan van Ingen vertelde naar aanleiding van de foto's. Zij 't soms onderbroken door een opmerking van mij.
En een oproep: wie zou ons kunnen helpen aan een foto[scan] van het klooster van Rijckholt? Een linkje desnoods? Bv. via broedertheolino@planet.nl ?
 
Maar nu Jan van Ingen aan het woord:
 
Als je de foto van de broeders bekijkt http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=291463&fgroep=19433#foto , dan zie je dat Broeder Theolino wel de jongste was en daarom was hij zo geliefd bij ons. Straf gaf hij nooit, hij had zo zijn eigen methodes en dat werkte veel beter als strafregels of in de hoek staan.
Je kon ook altijd bij hem terecht voor een gesprek. Het was gewoon voor ons een fijne man. Zeker vind ik het heel leuk dat het over broeder Theolino gaat. Het was toen ik daar op school was een hele jonge broeder en een hele fijne gevoelige man en dat trok ons verlaten schippersjongetjes een beetje aan.
Ik zelf was op het zangkoor en had veel met hem te maken. Ook met toneel spelen was hij geheel aanwezig.
De redenen dat dit thema broeder Theolino mij zo interesseert, is ten eerste dat ik het in Rijckholt goed naar mijn zin had en ten tweede dat ik broeder Theolino zowel als mijn oom Antoon kon zien.
Oom Antoon (frater Leonardus) was een broer van mijn moeder. Hij was wel ouder als Broeder Theolino maar was net zo muzikaal als hij. Hij heeft ook een mis gecomponeerd voor vierstemmig zangkoor, onder de deknaam Leo van Landeren en dat wist broeder Theolino. Want wij - ons zangkoor - waren die mis aan repeteren onder leiding van Broeder Theolino. Wij hebben later deze mis veel gezongen.
 
Eigenlijk was broeder Theolino overal bij aanwezig. Alleen het voetballen liet hij in Rijckholt http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=403976&fgroep=19656#foto nog aan Broeder Gozewinus over, dat was onze grote trainer. S.D.O. betekend Samenspel Doet Overwinnen. Maar de jongens van het dorp Rijckholt zeiden altijd Schippers Donder Op. Het elftal in Zevenaar van S.D.O. http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=403979&fgroep=19656#foto is wel door Broeder Theolino getraind.
 
En dan het toneelspel. Broeder Theolino was de grote leider van dat toneelgebeuren en begeleidde ons helemaal. Hij was tijdens de voorstelling ook onze Souffleur en als hij dan in die kleine ruimte kroop die voor de souffleur was, moesten wij altijd lachen, want broeder Theolino was nogal lang.
Het toneelstuk dat oorspronkelijk Koning Joco 1 heette. Daar kan ik mij heel weinig van herinneren. Ik weet dat Adrie van Leeuwen Joco 1 was. En dat het over een koninkrijk ging waar een tovenaar en een heks alles kapot wilden maken. Maar Joco 1 had heel veel kabouters die hem hielpen en een tuinman en een goede fee. Meer kan ik mij niet herinneren. Dit stuk is maar een keer opgevoerd.
[Toos: in het fotomapje van Zevenaar stonden 4 foto's van 2 toneelvoorstellingen. Twee hiervan, blijken van deze voorstelling te zijn van Joco 1! Dankzij Jan z'n fotoscan http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=403977&fgroep=19433#foto !!! De beide foto's uit de nalatenschap van Broeder Theolino, heb ik dan ook verplaatst naar het Rijckholtmapje. Het verschil in jaartal heeft wellicht te maken met dat ze kunnen zijn van schooljaar 1948-'49?]
Het Gastmaal der kinderen http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=296636&fgroep=19433#foto . Daarin had ik zelf een hoofdrol en is drie keer opgevoerd. Het ging over 2 kleine jongens die hun ouders verloren hadden en in dat klooster leefden en misdienaartjes waren. Als zij dan 's-morgens de kerk moesten klaar maken, praatten zij altijd met het Mariabeeld en het kind Jezus. Zij vroegen Maria of zij niet naar hun ouders mochten gaan. Plotseling ging het beeld leven en de jonge Jezus sprak met hen en Maria ook. Dat ging zo een tijdje door en niemand merkte iets van dat kleine wondertje.
Er was ook een priester en een broeder koster, maar die merkten ook niets. Tot op een morgen de koster en de priester in de kerk kwamen en de twee jongetjes daar zagen op hun knieën voor het beeld van Moeder Maria en haar zoontje Jezus. De kinderen waren mee met hun ouders naar de hemel. De priester en de broeder koster hadden heel veel verdriet, want zij waren veel van die jongens gaan houden.
Dit stuk moesten wij ook opvoeren in Eysden in het nonnenklooster, wat toen nog vol met nonnen zat. Deze nonnen wasten onze tafellakens en beddengoed. Daar in het klooster was het wel huilen. Je ziet op het toneel maar net de voorste rij door de verlichting, maar daar kwamen al snel de witte zakdoeken.
Na de voorstelling moesten wij over de gang om afgesmienkt te worden en om te kleden. Heen als Maria moesten al die nonnen mij aanraken en een aai geven, maar terug was ik een jongen en toen was het over. Wel nog gefluister dat was Maria.
De rollen: Maria: Jan van Ingen; Kind Jezus: Wim Vermeulen; Priester: Broeder Gosewinus; en de Broeder koster was een vreemde broeder die zijn naam ik me niet meer kan herinneren.
 
Ik stuur ook nog een foto van het communiefeest Juni 1949 in Rijckholt http://broedertheolino.punt.nl/index.php?foto=true&id=403974&fgroep=19433#foto .
Voor zitten de kleintjes, dat waren de eerste communikanten. Die er achter staan, dat waren de plechtige communiekanten.
Dat was altijd een heel groot feest op ons internaat. Dan kwamen bijna alle ouders naar Rijckholt en was er 's-middags een groot diner en dat was altijd heel goed en lekker. Er waren ook weleens ouders die niet konden komen op die dag want je had met schippers te maken.
's-Morgens was om 10 uur de hoogmis met de plechtigheden en om 5 uur was er nog lof. En dan was er daarna een grote koffietafel en dan was de dag om en de ouders gingen weer weg.
Het was altijd een heel gebeuren op ons internaatje.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl